Wednesday Dec 15, 2021

Episode 1: Surviving Breast Cancer! Toe soifua manuia mai le Kanesa o le Susu!

I lenei vaega o le talanoaga, o le a faasoa mai ai se tala a se tasi o tinā ua toe soifua manuia mai ile Kanesa o le Susu. O mea moni na tutupu, o faigatā ma le toe manumalo mai lenei gasegase faigata, o ni togafitiga sa faia mo ia ma e faafefea ona aafia ai lona soifua, o lona aiga ma lona faasinomaga o ia o se tinā.

Background Music – Sanctuary by Podington Bear

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean