Talanoa i le afaina o le soifua maloloina o tina Samoa

E manaomia le talanoaina o afaaina o le soifua maloloina o tina, ina ia faaleleia ai soifua o tina ma tamaitai faapea le atunuu lautele. O lenei talanoaga, o le a taumafai e uuna’i malosi ina ia talanoaina mataupu ma’ale’ale faa le soifua maloloina, mai ia i latou ua toe manuia mai faapea i latou ua iai tomai faapitoa e taliina fesili tugā, ina ia fesoasoani ai i tinā ma tamaitai ina ia faia ni a latou faaiuga manino/malamalama lelei e uiga i o latou soifua maloloina.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Friday Oct 28, 2022

What happens during testing and treatment? – Interview with nurse at STD clinic (RN Serafi).
Faatalatalanoaga ma le tausi soifua o le potu e vaai ai gasegase pipisi e afua mai feusua’iga (RN Serafi).
 

Friday Oct 28, 2022

Specific STDs – causes, signs and symptoms and treatment -Interview with a doctor (Dr Vaimaila).
Mafuaaga, faailoga ma auga faapea togafitiga – Faatalatalanoaga ma le foma’i (Dr Vaimaila).

Friday Oct 28, 2022

Myths, taboos around STDs and barriers to testing and treatment– Discussion with Head of Thrive (Mathew). 
Talanoaga ma le ta’ita’i o le Thrive (Mathew).

Friday Oct 28, 2022

What are STDs, what causes them and what increases the chance of getting an STD? Discussion with a nurse at School of Nursing.
Talanoaga ma se Tausi soifua ile Aoga faa Tausi Soifua.

Friday Oct 21, 2022

Women’s health issues need to be discussed to improve the lives of women and girls and the community as a whole. Season 2 of this podcast will tackle the taboo topic of sexually transmitted infections. You'll hear from experienced nurses and doctors about how STI's are spread, some of the myths that surround them, how they affect your body, and how they can be treated. 
 
Music by Podington Bear (Light Touch) 

Thursday Dec 16, 2021

I lenei vaega, o le susuga ile foma’i o le a ia tali atu ini fesili o loo mulimuli mai –ina ua silafia ua maua se isi ile kanesa o le susu, o a ni togafitiga mo oe? E maua iinei poo atunuu i fafo?
Background Music – Winter Walk by Podington Bear

Wednesday Dec 15, 2021

I lenei vaega, o le a saunoa atu ai le tausisoifua e tali atu i fesili o loo mulimuli mai –e faafefea ona ona iloa ua maua ma aafia se tasi ile kanesa o le susu ma e faafefea ona faatino le faiga o le su’esu’eina e oe lava ia o ou susu ile fale?
Background Music – Tumbledown by Podington Bear

Wednesday Dec 15, 2021

I lenei vaega, o le a saunoa ai se foma’i e tali atu ini fesili o loo mulimuli mai – o le a le kanesa o le susu?
Background Music – Cloudbank by Podington Bear

Wednesday Dec 15, 2021

I lenei vaega o le talanoaga, o le a faasoa mai ai se tala a se tasi o tinā ua toe soifua manuia mai ile Kanesa o le Susu. O mea moni na tutupu, o faigatā ma le toe manumalo mai lenei gasegase faigata, o ni togafitiga sa faia mo ia ma e faafefea ona aafia ai lona soifua, o lona aiga ma lona faasinomaga o ia o se tinā.
Background Music – Sanctuary by Podington Bear

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320