Talanoa i le afaina o le soifua maloloina o tina Samoa
Episode 4: How is breast cancer treated? E faafefea ona togafitia le kanesa o le susu?

Episode 4: How is breast cancer treated? E faafefea ona togafitia le kanesa o le susu?

December 16, 2021

I lenei vaega, o le susuga ile foma’i o le a ia tali atu ini fesili o loo mulimuli mai –ina ua silafia ua maua se isi ile kanesa o le susu, o a ni togafitiga mo oe? E maua iinei poo atunuu i fafo?

Background Music – Winter Walk by Podington Bear

Episode 3: How is breast cancer detected? E faafefea ona iloa ua maua se tasi ile kanesa o le susu?

Episode 3: How is breast cancer detected? E faafefea ona iloa ua maua se tasi ile kanesa o le susu?

December 15, 2021

I lenei vaega, o le a saunoa atu ai le tausisoifua e tali atu i fesili o loo mulimuli mai –e faafefea ona ona iloa ua maua ma aafia se tasi ile kanesa o le susu ma e faafefea ona faatino le faiga o le su’esu’eina e oe lava ia o ou susu ile fale?

Background Music – Tumbledown by Podington Bear

Episode 2: What is breast cancer and how does it affect the body? O le a lea mea o le Kanesa o le Susu ma e faafefea ona āfaina ai le tino?

Episode 2: What is breast cancer and how does it affect the body? O le a lea mea o le Kanesa o le Susu ma e faafefea ona āfaina ai le tino?

December 15, 2021

I lenei vaega, o le a saunoa ai se foma’i e tali atu ini fesili o loo mulimuli mai – o le a le kanesa o le susu?

Background Music – Cloudbank by Podington Bear

Episode 1: Surviving Breast Cancer! Toe soifua manuia mai le Kanesa o le Susu!

Episode 1: Surviving Breast Cancer! Toe soifua manuia mai le Kanesa o le Susu!

December 15, 2021

I lenei vaega o le talanoaga, o le a faasoa mai ai se tala a se tasi o tinā ua toe soifua manuia mai ile Kanesa o le Susu. O mea moni na tutupu, o faigatā ma le toe manumalo mai lenei gasegase faigata, o ni togafitiga sa faia mo ia ma e faafefea ona aafia ai lona soifua, o lona aiga ma lona faasinomaga o ia o se tinā.

Background Music – Sanctuary by Podington Bear

English Trailer: Talking about breast cancer

English Trailer: Talking about breast cancer

November 2, 2021

Women’s Health issues need to be discussed, to improve the lives of women and girls and the community as a whole. This podcast series will tackle hard to talk about, sensitive health issues, with survivors and expert practitioners answering the tough questions, to help women and girls make informed decisions regarding their health.

Music by Podington Bear (Light Touch) - Attribution-NonCommercial 3.0 International License.

Image by KTF

 

Samoan Trailer: Talanoaga e uiga i le Kanesa o le Susu

Samoan Trailer: Talanoaga e uiga i le Kanesa o le Susu

October 27, 2021

I lenei vaega, “Talanoaga e uiga i Soifua Maloloina o tina i Samoa, o le a una’i malosi ai le talanoaina o le Kanesa o le Susu. O e silafia o le kanesa o le susu, o le tasi lea o kanesa taatele i tina o Samoa? O le vave ona iloa ua e maua i auga, o le maualuga foi lena o le avanoa e togafitia lelei ai le kanesa ma o le a soifua manuia ai lea tina.

Music by Podington Bear (Light Touch) - Attribution-NonCommercial 3.0 International License.

Image by KTF

Podbean App

Play this podcast on Podbean App