Wednesday Dec 15, 2021

Episode 3: How is breast cancer detected? E faafefea ona iloa ua maua se tasi ile kanesa o le susu?

I lenei vaega, o le a saunoa atu ai le tausisoifua e tali atu i fesili o loo mulimuli mai –e faafefea ona ona iloa ua maua ma aafia se tasi ile kanesa o le susu ma e faafefea ona faatino le faiga o le su’esu’eina e oe lava ia o ou susu ile fale?

Background Music – Tumbledown by Podington Bear

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822