Wednesday Dec 15, 2021

Episode 2: What is breast cancer and how does it affect the body? O le a lea mea o le Kanesa o le Susu ma e faafefea ona āfaina ai le tino?

I lenei vaega, o le a saunoa ai se foma’i e tali atu ini fesili o loo mulimuli mai – o le a le kanesa o le susu?

Background Music – Cloudbank by Podington Bear

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean