Thursday Dec 16, 2021

Episode 4: How is breast cancer treated? E faafefea ona togafitia le kanesa o le susu?

I lenei vaega, o le susuga ile foma’i o le a ia tali atu ini fesili o loo mulimuli mai –ina ua silafia ua maua se isi ile kanesa o le susu, o a ni togafitiga mo oe? E maua iinei poo atunuu i fafo?

Background Music – Winter Walk by Podington Bear

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822