Wednesday Oct 27, 2021

Samoan Trailer: Talanoaga e uiga i le Kanesa o le Susu

I lenei vaega, “Talanoaga e uiga i Soifua Maloloina o tina i Samoa, o le a una’i malosi ai le talanoaina o le Kanesa o le Susu. O e silafia o le kanesa o le susu, o le tasi lea o kanesa taatele i tina o Samoa? O le vave ona iloa ua e maua i auga, o le maualuga foi lena o le avanoa e togafitia lelei ai le kanesa ma o le a soifua manuia ai lea tina.

Music by Podington Bear (Light Touch) - Attribution-NonCommercial 3.0 International License.

Image by KTF

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822