Talanoa i le afaina o le soifua maloloina o tina Samoa

E manaomia le talanoaina o afaaina o le soifua maloloina o tina, ina ia faaleleia ai soifua o tina ma tamaitai faapea le atunuu lautele. O lenei talanoaga, o le a taumafai e uuna’i malosi ina ia talanoaina mataupu ma’ale’ale faa le soifua maloloina, mai ia i latou ua toe manuia mai faapea i latou ua iai tomai faapitoa e taliina fesili tugā, ina ia fesoasoani ai i tinā ma tamaitai ina ia faia ni a latou faaiuga manino/malamalama lelei e uiga i o latou soifua maloloina.

Listen on:

  • Podbean App

Episodes

Thursday Dec 16, 2021

I lenei vaega, o le susuga ile foma’i o le a ia tali atu ini fesili o loo mulimuli mai –ina ua silafia ua maua se isi ile kanesa o le susu, o a ni togafitiga mo oe? E maua iinei poo atunuu i fafo? Background Music – Winter Walk by Podington Bear

Wednesday Dec 15, 2021

I lenei vaega, o le a saunoa atu ai le tausisoifua e tali atu i fesili o loo mulimuli mai –e faafefea ona ona iloa ua maua ma aafia se tasi ile kanesa o le susu ma e faafefea ona faatino le faiga o le su’esu’eina e oe lava ia o ou susu ile fale? Background Music – Tumbledown by Podington Bear

Wednesday Dec 15, 2021

I lenei vaega, o le a saunoa ai se foma’i e tali atu ini fesili o loo mulimuli mai – o le a le kanesa o le susu? Background Music – Cloudbank by Podington Bear

Wednesday Dec 15, 2021

I lenei vaega o le talanoaga, o le a faasoa mai ai se tala a se tasi o tinā ua toe soifua manuia mai ile Kanesa o le Susu. O mea moni na tutupu, o faigatā ma le toe manumalo mai lenei gasegase faigata, o ni togafitiga sa faia mo ia ma e faafefea ona aafia ai lona soifua, o lona aiga ma lona faasinomaga o ia o se tinā. Background Music – Sanctuary by Podington Bear

Tuesday Nov 02, 2021

Women’s Health issues need to be discussed, to improve the lives of women and girls and the community as a whole. This podcast series will tackle hard to talk about, sensitive health issues, with survivors and expert practitioners answering the tough questions, to help women and girls make informed decisions regarding their health. Music by Podington Bear (Light Touch) - Attribution-NonCommercial 3.0 International License. Image by KTF  

Wednesday Oct 27, 2021

I lenei vaega, “Talanoaga e uiga i Soifua Maloloina o tina i Samoa, o le a una’i malosi ai le talanoaina o le Kanesa o le Susu. O e silafia o le kanesa o le susu, o le tasi lea o kanesa taatele i tina o Samoa? O le vave ona iloa ua e maua i auga, o le maualuga foi lena o le avanoa e togafitia lelei ai le kanesa ma o le a soifua manuia ai lea tina. Music by Podington Bear (Light Touch) - Attribution-NonCommercial 3.0 International License. Image by KTF

Copyright 2021 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean